Kultúrház II. ütemben történő felújítása Hagyárosböröndön

Kultúrház II. ütemben történő felújítása

 

            Hagyárosbörönd Község Önkormányzata 2020 májusában nyújtott be pályázatot a Magyar Falu Program I. keretében a Közösségi tér ki-/átalakítás és foglalkoztatás- 2020. című, MFP-KFT/2020 kódszámú pályázati kiírásra. Az első ütemben megvalósult a tetőjavítás, és a födém részleges cseréje, és a mennyezet hőszigetelése. 

            A kultúrház II. ütemben történő felújítására 2021, évben benyújtott Magyar Falu Program pályázat segítségével valósul tmeg.  Az Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlezstése 2021 című, MFP-ÖTIK/2021. kódszámú pályázati kiírás alapján. A pályázati forrás 10 309 529 Ft volt. A második ütemben megvalósul t a külső homlokzat javítás, a nyílászáró cserék, a kutlúrház nagytermének gipszkarton álmennyezettel való ellátása, a könyvtár és a könyvtár előtti helyiség és szélfogó vakolat javítására és festésére. 

           
BURSA Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2023 évre

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

 

 

Hagyárosbörönd Község Önkormányzata

az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve kiírja a 2023. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók („A” típusú pályázat) és felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok („B” típusú pályázat) számára a 2022/2023. tanév második és a 2023/2024. tanév első félévére vonatkozóan.

 

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer jogszabályi hátteréül a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet, illetve az elbírálás rendjéről Hagyárosbörönd Község Önkormányzat Képviselő-testülete által elfogadott szabályzat szolgál. A pályázat beadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) pályázói regisztráció szükséges. A regisztrációt követően lehetséges a pályázati adatok feltöltése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. A személyes és pályázati adatok feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. A benyújtott pályázatok befogadását az önkormányzatnak az EPER-Bursa rendszerben igazolnia szükséges. A nem befogadott pályázatok a bírálatban nem vesznek részt.

A pályázat rögzítésének és az önkormányzatokhoz történő benyújtásának határideje: 2022. november 3. A beérkezett pályázatokat az önkormányzat bírálja el 2022. december 5-ig. A pályázattal kapcsolatban további részletes információt: a Bagodi Közös Önkormányzati Hivatalban (Bagod, Kossuth u. 13.) kérhet.

 

Hagyárosbörönd, 2022. október 11.

 

 

 

                                                                      Varga Katalin

                                          polgármester


Magyar Falu Program - Kommunális eszközbeszerzés 2022 - Kommunális eszközbeszerzés Hagyárosböröndön


A 2022.-ben a Magyaar Falu Program keretében Kommunális eszközbeszerzésre benyújott pályázaton az önkormányzat  100 %-os pályázati támogatással az alábbi eszközbeszerzést valósította meg:

 1 db Rider (Husqvarna R 320 x 4AWD) további felszereltségként 1 db utánfotó, és 1 db Sweeper összesen bruttó 2 449 990 Ft értékben

1 db Ágaprító ( VICTORY  GTS 1500) 1099 990 Ft értékben

Az eszközökkel az önkormányzati zöldfelületek gondozása történik.Magyar Falu Program - Óvodai játszóudvar, közterületi játszóterek fejlesztése - 2022 MFP-OJKJF/2022 - Fitness park létrehozása Hagyárosböröndön

A 2022-ban a Magar Falu Program kretében kültéri Finess park létrehozására nyújtott be pályázatot az Önkormányzat. A pályázattal 100%-os pályázati támogatással valósult meg beruházás.

A fintess parkban 7 eszköz, - köztük több kétfunkciós is - kapott helyet.

A pályázati forrás összege  2 701 610 Ft volt.
Falunap 2018

2018. július 7.